Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring informeer ik je over de omgang met je persoonsgegevens: wat gebeurt ermee, met welk doel en hoe worden ze bewaard en beveiligd. Ik werk volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin is onder andere geregeld: aanleggen van cliëntendossier en geheimhouding.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

 1. Als je gebruik maakt van het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, blijft in mijn mailbox.
 2. Voorafgaand aan een intakegesprek stuur ik je een intakeformulier met de vraag het in te vullen en voorafgaand aan het gesprek terug te mailen of op te sturen.
  a. De persoonsgegevens die je met me deelt sla ik zorgvuldig op, op een beveiligde USB-stick en/of een beveiligde externe harde schijf.
  b. Het papieren intakeformulier en de aantekeningen die ik maak in de gesprekken die we hebben, bewaar ik in een afgesloten kast.
 3. Ik gebruik je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. Alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. (zie punt 2a en 2b)
 4. Alles wat we via Whatsapp, SMS of mail bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar we ja op zeiden als gebruikers van die diensten.
 5. Mijn computer en telefoon zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.
 6. Conform de WGBO worden gegevens van cliënten na afloop van de laatste sessie niet langer bewaard dan 15 jaar.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, door een collegatherapeut die eveneens gebonden is aan een wettelijke geheimhoudingsplicht.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg / supervisie.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar: Naam, adres en woonplaats, geboortedatum, datum van behandeling, kosten en korte omschrijving van de behandeling: ‘Psychosociale Therapie’

25-5-2018

Reacties zijn gesloten.